MODY2

GCK-MODY (MODY2) er en mild form for diabetes. Sulfonylurea eller lave doser insulin vil hos disse pasientene ikke endre insulinsekresjonen, og MODY2 krever ikke medikamentell behandling, bortsett fra ved svangerskap. Mutasjoner i GCK gir et lett forhøyet blodsukker som er stabilt gjennom livet. Det er derfor ikke risiko for å utvikle senkomplikasjoner.