MODY3 og MODY1

Pasienter med HNF1A-MODY (MODY3) og HNF4A-MODY (MODY1) blir ofte feilklassifisert som type 1 diabetes. Disse pasientene har som regel bevart sensitivitet for sulfonylurea og kan oppnå bedre metabolsk kontroll ved skifte fra insulin til tabletter. Etter mange år med sykdommen og høy alder, kan det bli behov for insulin i tillegg til tablettene for å opprettholde god blodsukkerkontroll.

Tilstandene er alvorlige med like stor risiko for senkomplikasjoner som ved diabetes type 1. Risikoen øker ved økende langtidsblodsukker. Mye tyder på at prevalensen av senkomplikasjoner kan reduseres med tidligere klinisk diagnose og igangsettelse av behandling.