MODY.no har som mål å gi informasjon til pasienter og helsepersonell om forskning, utredning og behandling av genetiske former for diabetes og medfødt hypoglykemi. Nettsiden driftes av Senter for Diabetesforskning ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

Gentesting

Pasienter med monogen diabetes blir ofte feildiagnostisert med type 1 eller type 2 diabetes. Forekommer det diabetes i flere påfølgende generasjoner i din familie (besteforelder, forelder, barn), og minst én av dere fikk diabetes før 25-årsalderen? Eller oppfyller du minst to av de andre kriteriene i listen? Da kan du snakke med din lege om det bør tas en blodprøve for gentesting.

Kriterier

  • Familiehistorie med diabetes
  • Diabetesdebut før 25 år
  • Lavt insulinbehov
  • Ingen insulinresistens
  • Normal kroppsvekt
  • Positiv C-peptid
  • Fravær av autoantistoffer

Om oss

Vi kartlegger genetiske risikofaktorer for diabetes og arbeider for målrettet og forbedret behandling.

Forskning

Vårt tverrfaglige senter driver klinisk forskning med genetiske analyser og studier i modellsystemer.

MODY

MODY kjennetegnes av sykdomsdebut før fylte 25 år, arvelighet og muligheter for behandling uten insulin.

Nyfødtdiabetes

Nyfødtdiabetes diagnostiseres oftest før fylte 6 måneder og er et resultat av betacelledysfunksjon.