VELKOMMEN

Vårt mål er å gi informasjon til pasienter og helsepersonell om forskning, utredning og behandling av genetiske former for diabetes og medfødt hypoglykemi. Nettsiden driftes av Mohn Senter for Diabetes Presisjonsmedisin ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus.

 

GENTESTING

Pasienter med monogen diabetes blir ofte feildiagnostisert med type 1 eller type 2 diabetes. Forekommer det diabetes i flere påfølgende generasjoner i din familie (besteforelder, forelder, barn), og minst én av dere fikk diabetes før 25-årsalderen? Eller oppfyller du minst to av de andre kriteriene i listen? Da kan du snakke med din lege om det bør tas en blodprøve for gentesting.


  • Familiehistorie med diabetes
  • Diabetesdebut før 25 år
  • Lavt insulinbehov
  • Ingen insulinresistens
  • Normal kroppsvekt
  • Positiv C-peptid
  • Fravær av autoantistoffer