Vi arbeider med å finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og sykdommens komplikasjoner, samt å utvikle og implementere målrettet behandling av diabetes. På bakgrunn av funksjonelle studier og registersøk rekrutterer vi pasienter med arvelige diabetestyper til dyperegående undersøkelser for å kartlegge fenotype, arvelighet, komorbiditet og behandlingsmuligheter.

Under ledelsen til Oddmund Søvik, grunnleggeren for Senter for Diabetesforskning, ble det første diabetesregisteret i Norge etablert. Registeret har gjennom årene blitt modernisert og digitalisert, og det ga opphav til registrene vi kjenner i dag. I Bergen arkiverer vi forskningsdata med kliniske opplysninger og tilhørende biobank fra over 250 norske familier med arvelige diabetesformer i MODY-registeret under ledelse av Prof. Pål R. Njølstad.

 

En fantastisk utvikling innen medisinsk genetikk de siste tiår har muliggjort forskning på en annen skala enn tidligere. Ved å ta utgangspunkt i våre store norske pasientregistre- og kohorter har vi et unikt utgangspunkt for å studere diabetes både på befolkningsnivå, mellom befolkninger, men også finne svar på dyperegående forskningsspørsmål innen mer sjeldne diabetestyper. Bergen stiller derfor ledende innen epidemiologisk og genetisk forskning på diabetesfeltet blant annet takket være MODY-registeret.

Pasienter med sjeldne diabetesformer og diabetessyndromer skal ha tilpasset behandling i forhold til årsaken til deres diabetes, måtte det være en transkripsjonsfaktor eller ionkanal som er satt ut av spill. Noen pasienter kan bytte ut insulin med tabletter mens andre kan stoppe all behandling. Noen genendringer vil føre til at flere organsystemer påvirkes, og disse vil ha behov for oppfølging for komorbide tilstander. Utover dette er det viktig at familiemedlemmer blir ivaretatt slik at de får genetisk veiledning og tilbud om gentesting da den arvelige komponenten ofte er sterk.

 

Kontakt oss

 
Adresse

Senter for Diabetesforskning

Barne- og ungdomssjukehuset

Haukelandsbakken 15

5021 Bergen

Norge

 
E-post

Det diagnostiske teamet

Pål R. Njølstad

Leder
pal.njolstad@uib.no

Janne Molnes

Registerkoordinator/diagnostisk ansvarlig molekylærbiolog
janne.molnes@uib.no

Pernille Svalastoga

Lege/stipendiat
pernille.svalastoga@uib.no

Erling Tjora

Lege
erling.tjora@uib.no

Jørn V. Sagen

Diagnostisk ansvarlig lege
jorn.sagen@uib.no

Liv Aasmul

Bioingeniør
liv.aasmul@helse-bergen.no